วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ถ่ายตอนกำลังจะกินข้าว ตอนอบรมลืมถ่าย
ผู้อบรม อบต ปลาค้าว กำลังร่วมกันจัดอาหารกลางวันครับ

ไป อบต ปลาค้าว มาครับ
อบต.ร่วมกับเครือข่ายวินัย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยแก่พนักงานท้องถิ่น

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

รอตรวจโรค

คิวสุดท้ายช่วงเช้า

คัดกรองโรค

พาแม่มาหาหมอ ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล ครับ

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552