วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หน้าหนองกวางดีด
Published with Blogger-droid v1.6.3

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ดอนเมือง

รอต่อเครื่องไปหาดใหญ่ จ้า
Sent via BlackBerry® from AIS

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

Yellow River : เพลงอำลาที่กองช่าง อำนาจเจริญ เลี้ยงส่ง

So long boy you can take my place got my papers I've got my pay
So pack my bags and I'll be on my way to yellow river

Put my guns down the war is won
Fill my glass high the time has come
I'm going back to the place that I love yellow river

Yellow river yellow river is in my mind and in my eyes
Yellow river yellow river is in my blood it's the place I love
Got no time for explanation got no time to lose
Tomorrow night you'll find me
Sleeping underneath the moon at yellow river

Cannon fire lingers in my mind I'm so glad that I'm still alive
And I've been gone for such a long time from yellow river

I remember the nights were cool I can still see the water pool
And I remember the girl that I knew from yellow river

Yellow river yellow river is in my mind and in my eyes
Yellow river yellow river is in my blood it's the place I lo