วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Uploaded - 30\6\2009


Posted by ShoZu

ชมประกวดนางเทียน


เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจัดที่ศาลาประชาคม เนื่องจากกลัวฝนตก ย้ายที่จัดจากสวนหลักเมือง

Posted by ShoZu

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วิวแม่น้ำโขง


นั่งเรือข้ามจากสวันเขตกลับมุกดาหาร ยามเย็น

Posted by ShoZu